Psychosynthese

Psychosynthese is een humanistische psychologie, die ervan uitgaat dat ieder een natuurlijke drang tot zelfverwerkelijking heeft. Er wordt bij deze benadering veel zorg en aandacht besteed aan de unieke mens, met al zijn groei-mogelijkheden en creativiteit. Psychosynthese hanteert daarbij een holistische visie en kijkt naar héél de mens. De mens met gevoelens, gedachten, lichamelijke gewaarwordingen en zijn eigen spirituele belevingen en behoeften. Toch ontkent ze geenszins de schaduwzijden in de persoonlijkheid en de psyche van de mens. Juist door de schaduwzijden in het licht te brengen, kan de bron van negatieve denkpatronen langzaam oplossen in het geheel.


In Italië geboren psychiater Roberto Assagioli (1888-1974), is de grondlegger van de Psychosynthese. Hij noemt de verbeelding een van de belangrijkste, vitale functies van de psyche, met zowel bewuste als onbewuste aspecten. Volgens hem zijn onze innerlijke beelden een drijvende kracht, die een grote invloed op onze lichamelijke processen, onze emoties en ons gedrag kunnen veroorzaken.


Via de techniek van “geleide fantasie” zal het duidelijk worden hoe fantasie het resultaat is van de stromen van emotionele energie, welke tot harmonie kunnen komen. De psychologie richt zich op het natuurlijke proces van bewustwording, zodat je betere  keuzes kunt maken. Via het “ideale model” ontdek je jouw verborgen wensen voor de toekomst. Ook kunnen de verschillende rollen belicht worden, waarmee je jarenlang vertrouwd bent geraakt. Hiervoor werken we met de methodiek “subpersoonlijkheden”. Via Mindfulness kun je oefenen in het op een positieve, effectieve manier leren richten van je aandacht.     

Psychosynthese

Roberto Assagioli

   Het ei van Assagioli

     Klik op het ei voor       meer informatie

   

   

     Praktijk voor Psychosynthese           en Cognitieve Therapie

                   Willie Kee


    Klokkemeet37  
  1566 RJ Assendelft
   T: 075-6214768

   M: 06-27107943

   E: w.kee@upcmail.nl

Het Ei van Assagioli