RET


Rationeel Emotieve Therapie is een praktische en effectieve therapievorm die aan populariteit wint.

Met dit model wordt uitgegaan van een sterk verband tussen gedachten en emoties. Het benadrukt dat mensen zelf de sleutel voor een emotioneel gelukkig leven in de hand hebben.

RET combineert een no-nonsense-aanpak met een relativerend gevoel voor zelfspot.

De grondlegger is Albert Ellis (1913-2007), zijn belangrijkste ideeën over emotionele verandering worden aangeduid met de volgende theoretische assumpties (veronderstellingen).


 Met als filosofische oorsprong volgens Epictetus:

   het zijn niet de dingen die ons verstoren,

    maar ons oordeel over de dingen.”


De stelling dat onze gevoelens niet voortkomen uit omstandigheden maar uit onze gedachten, wordt door Ellis weergegeven met zijn befaamde ABC-model.

Ons Belief System is samengesteld uit al onze overtuigingen, ons geheel aan innerlijke waarheden. We kunnen deze onderscheiden in rationele en irrationele overtuigingen. Irrationele overtuigingen hebben als belangrijkste kenmerk dat ze niet zijn afgestemd op de realiteit en ons geluk in de weg staan. Rationele overtuigingen sluiten wel aan bij de feiten en zijn geluksbevorderend.  

Dat geluksstreven hoeft niet strijdig te zijn met een warme betrokkenheid naar anderen.

Ellis laat er geen twijfel over bestaan dat mensen zich gelukkiger voelen wanneer ze streven naar zorgzame en liefdevolle relaties met anderen.

 

ABC-model

A = Activating events, zijn de omstandigheden die een        emotionele reactie kunnen ontlokken.

B = Beliefs, zijn de gedachten die de persoon heeft        over deze omstandigheden.

C = Consequences, zijn de gevoelens die de persoon        daardoor heeft, en samenhangend daarmee zijn        handelwijze.
     Albert Elllis

   

   

     Praktijk voor Psychosynthese           en Cognitieve Therapie

                   Willie Kee


    Klokkemeet37  
  1566 RJ Assendelft
   T: 075-6214768

   M: 06-27107943

   E: w.kee@upcmail.nl

Psychosynthese